Giám sát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Thuận Thành

Giám sát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Thuận Thành

Ngày 27-10-2021, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế – Ngân sách, HĐND tỉnh do đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách làm Trưởng Đoàn tiến hành giám sát công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Thuận Thành. Dự giám sát có đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Đoàn giám sát kiểm tra quy trình xử lý chất thải tại Công ty Cổ phần môi trường Thuận Thành.

Theo báo cáo của UBND huyện Thuận Thành, từ năm 2019 đến nay, 100% rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện được Công ty Cổ phần môi trường Thuận Thành thu gom, vận chuyển và xử lý theo công nghệ đốt tại Khu xử lý rác thải tập trung huyện. Huyện duy trì hoạt động ổn định 144 Tổ vệ sinh môi trường với 450 lao động. Trung bình mỗi ngày, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh được thu gom, xử lý khoảng 136 tấn. Hiện nay, trên địa bàn huyện không còn tình trạng rác thải tồn đọng ngoài môi trường. Đặc biệt năm 2021, UBND huyện chỉ đạo các ngành, các đơn vị liên quan và các xã, thị trấn thực hiện nghiêm các quy định về quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19; gần 150 tấn rác thải phát sinh tại Trung tâm y tế huyện, khu cách ly tập trung, các nơi lấy mẫu xét nghiệm đều được thu gom, phân loại và xử lý ngay trong ngày, hạn chế thấp nhất tình trạng lây lan dịch bệnh.

Tuy nhiên, công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện còn một số hạn chế: Ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân, doanh nghiệp chưa tốt, vẫn còn tình trạng đổ, đốt trộm rác thải tại các điểm tập kết của thôn, khu phố, tại các khu công nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường; việc thu phí vận chuyển thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống và công trình xây dựng còn gặp nhiều khó khăn;…

Đoàn giám sát trao đổi, chất vấn làm rõ một số vấn đề: Hiệu quả của việc sử dụng thùng chứa rác thải 2 ngăn trên địa bàn; công tác phân loại rác trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; việc tổ chức thu phí vệ sinh môi trường tại các xã, thôn, khu phố; mức chi, các khoản hỗ trợ cho các đối tượng làm công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn….

Đồng chí Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị huyện tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với công tác bảo vệ môi trường; triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, quyết định của HĐND, UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực  môi trường, nhất là công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải rắn sinh hoạt; quan tâm hơn nữa đến công tác thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt ở khu dân cư, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của huyện, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Ban Kinh tế – Ngân sách tiếp thu, tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Mai Phương - Báo Bắc Ninh OLNINE

Related Blog

Bắc Ninh: Nhà máy xử lý

Nhà máy xử lý rác thải

Điểm sáng về bảo vệ môi

Leave a CommentYour email address will not be published.