Giấy đăng ký kinh doanh

Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành được thành lập vào ngày 29 tháng 04 năm 2009. Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2300426314 ngày 24 tháng 04 năm 2020 (đăng ký thay đổi lần thứ 13).

Công ty cổ phần môi trường thuận thành

– ĐKKD số: 2300426314
Do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 29/04/2009
– Địa chỉ: Ngọc Khám, Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh
– Điện thoại: 0222 3774 998
– Email: cpmt@thuanthanhenco.com
– Web: www.thuanthanhenco.com

Bộ sưu tập

Bản quyền @ 2009 ThuanThanh EJS CO
Gọi ngay cho chúng tôi!