Hệ thống chưng cất dung môi

Hệ thống chưng cất dung môi:

Hệ thống chưng cất dung môi gồm 2 module, tổng công suất 3.700 kg/giờ (Không quá 30 tấn/ngày)
– Module 1, công suất 1.200 kg/giờ
– Module 2, công suất 2.500 kg/giờ.

Công ty cổ phần môi trường thuận thành

– ĐKKD số: 2300426314
Do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 29/04/2009
– Địa chỉ: Ngọc Khám, Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh
– Điện thoại: 0222 3774 998
– Email: cpmt@thuanthanhenco.com
– Web: www.thuanthanhenco.com

Bộ sưu tập

Bản quyền @ 2009 ThuanThanh EJS CO
Gọi ngay cho chúng tôi!