Hồ sơ năng lực

Hồ sơ năng lực

Hồ sơ pháp lý

Giấy phép xử lý chất thải Giấy phép xử lý chất thải nguy hại số: 1-2-3.036.VX do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày

Read More »

Cơ sở hạ tầng

Cơ sở vật chất: Hiện tại, Thuận Thành Enco được đầu tư cơ sở hạ tầng – trang thiết bị hiện đại trong lĩnh vực

Read More »

Công ty cổ phần môi trường thuận thành

– ĐKKD số: 2300426314
Do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 29/04/2009
– Địa chỉ: Ngọc Khám, Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh
– Điện thoại: 0222 3774 998
– Email: cpmt@thuanthanhenco.com
– Web: www.thuanthanhenco.com

Bộ sưu tập

Bản quyền @ 2009 ThuanThanh EJS CO
Gọi ngay cho chúng tôi!