Thu gom, vận chuyển chất thải

Thu gom, vận chuyển chất thải:

Hiện tại, Thuận Thành Enco đã trang bị tổng số 187 xe vận chuyển chất thải nguy hại và được chia làm các nhóm chính sau:
+ Nhóm xe tải thùng kín: 8 xe.
+ Nhóm xe tải thùng hở có phủ bạt: 117 xe.
+ Nhóm xe bồn: 26 xe.
+ Nhóm xe tải có gắn cẩu : 02 xe.
+ Nhóm xe Hooklift: 16 xe.
+ Nhóm xe tải thùng kín, đông lạnh: 06 xe.
+ Nhóm xe cuốn ép: 06 xe.
+ Nhóm xe tải tự đổ : 06 xe.

Công ty cổ phần môi trường thuận thành

– ĐKKD số: 2300426314
Do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 29/04/2009
– Địa chỉ: Ngọc Khám, Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh
– Điện thoại: 0222 3774 998
– Email: cpmt@thuanthanhenco.com
– Web: www.thuanthanhenco.com

Bộ sưu tập

Bản quyền @ 2009 ThuanThanh EJS CO
Gọi ngay cho chúng tôi!